top of page
APXIKH_edited.png
Free GospelTracts
Δωρεάν ελληνικά έντυπα ευαγγελίου
Δωρεάν ελληνικά έντυπα ευαγγελίου

Κάντε κλικ στην εικόνα για εκτυπώσιμο PDF

Δωρεάν ελληνικά έντυπα ευαγγελίου
Δωρεάν ελληνικά έντυπα ευαγγελίου
Δωρεάν ελληνικά έντυπα ευαγγελίου
Can you know for sure that you will go to Heaven - Text

«Επειδή, τρεις είναι αυτοί που δίνουν μαρτυρία στον ουρανό, ο Πατέρας, ο Λόγος, και το Άγιο Πνεύμα.  Και οι τρεις αυτοί είναι ένα» (Α’ Ιωάννου 5:7).
   Ο θεός είναι ένας, αλλά υπάρχουν τρία ξεχωριστά πρόσωπα που αποτελούν μία θεότητα. Αυτό είναι ένα ιερό μυστήριο, που µε το φως που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο δεν θα μπορούσαμε να το εξερευνήσουμε ποτέ.  Όπως ακριβώς και οι δύο φύσεις του Χριστού (θεός-άνθρωπος), κι όμως ένα πρόσωπο, έτσι και τα τρία πρόσωπα, αλλά µία θεότητα.  Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο μυστήριο: ο Πατέρας θεός, ο Υιός θεός, το Άγιο Πνεύμα θεός, κι όμως δεν υπάρχουν τρεις θεοί, αλλά ένας και µόνο θεός. Τα τρία πρόσωπα στην ευλογητή Τριαδικότητα είναι ξεχωριστά, αλλά όχι διαιρεμένα. Τρεις υποστάσεις, αλλά µία ουσία.
   Αυτό είναι ένα θεϊκό αίνιγμά, όπου ο ένας γίνεται τρεις, και οι τρεις ένας.  Το στενό μυαλό µας δεν μπορεί να καταλάβει την Τριαδικότητα στην Ενότητα, όπως και ένα κοχύλι δεν μπορεί να συγκρατήσει όλο το νερό μέσα στη θάλασσα.  Επιτρέψτε µου να το σκιαγραφήσω µε μια παρομοίωση.  Στο σώμα του ήλιου, υπάρχουν η ουσία του ήλιου, η δέσμη του φωτός του, και η θερμότητά του.  Η δέσμη του φωτός γεννιέται από τον ήλιο, η θερμότητα πηγάζει και από τον ήλιο και από τις ακτίνες του.  Και τα τρία όμως αυτά, παρόλο που είναι διαφορετικά, δεν διαιρούνται, αλλά συνιστούν όλα μαζί τον ήλιο που είναι ένας. Το ίδιο συμβαίνει και µε την ευλογημένη Τριαδικότητα του θεού, ο Υιός έχει γεννηθεί από τον Πατέρα, ενώ το Άγιο Πνεύμα προέρχεται και από τους δύο. Παρόλο όμως που είναι τρία ξεχωριστά πρόσωπα, δεν είναι παρά ένας θεός. Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να μιλήσουμε για την Ενότητα στην Τριαδικότητα, κι έπειτα για την Τριαδικότητα στην Ενότητα

                                       1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΑ.
   Η Ενότητα των προσώπων στη θεότητα συνίσταται σε δύο πράγματα.  Η ταυτότητα της ουσίας. Στην Τριαδικότητα υπάρχει μια ενότητα ουσίας.  Τα τρία πρόσωπα είναι από την ίδια θεία φύση και υπόσταση.  Επομένως, «δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις στη θεότητα».  Κανένα Πρόσωπο δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο θεός από το άλλο.
   Η ενότητα των Προσώπων στη θεότητα βρίσκεται στο γεγονός ότι είναι όλοι ένα.  Τα τρία πρόσωπα είναι τόσο ενωμένα μεταξύ τους, που το ένα πρόσωπο βρίσκεται μέσα στο άλλο, και μαζί µε το άλλο.
«Πατέρα, είσαι µε µένα κι εγώ µε σένα» (Ιωάννης 17:21).

                                        2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
   Το πρώτο πρόσωπο στην Τριάδα είναι ο θεός Πατέρας.  Αποκαλείται ως πρώτο πρόσωπο, όσον αφορά στην τάξη, και όχι στο αξίωμά: γιατί ο θεός Πατέρας δεν έχει καδιά βασική τελειότητα που να µην την έχουν τα άλλα πρόσωπα.  Δεν είναι πιο σοφός, πιο άγιος, πιο δυνατός από τα άλλα πρόσωπα.  Υπάρχει λοιπόν μία προτεραιότητα, κι όχι μία ανωτερότητα.
   Το δεύτερο πρόσωπο στην Τριάδα είναι ο Ιησούς Χριστός, «ο γεννηθείς από τον Πατέρα προ πάντων των αιώνων».  «Πριν από τον αιώνα µε έχρισε, απαρχής, πριν να υπάρξει η γη.  Γεννήθηκα όταν δεν υπήρχαν οι άβυσσοι, όταν δεν ήταν οι πηγές που αναβλύζουν νερά.  Πριν θεμελιωθούν τα βουνά, πριν από τους λόφους, γεννήθηκα εγώ» (Παροιμίες 8:23-25).  Το εδάφιο αυτό διακηρύττει την αιώνια γενεαλογία του Γιου του θεού.  Αυτό το δεύτερο πρόσωπο στην Τριάδα, που είναι ο Ιεχωβά (θεός), έγινε ο Ιησούς µας.  Η Αγία Γραφή Τον ονομάζει «βλαστό του Δαβίδ» (Ιερεμίας 23:5), κι εγώ μπορώ να Τον αποκαλέσω «το λουλούδι της φύση ο.  «Μέσω Τούτου κάθε ένας που πιστεύει γίνεται δίκαιος» (Πράξεις 13:39).
   Το τρίτο πρόσωπο στην Τριάδα είναι το Άγιο Πνεύμα, που εκπορεύεται από τον Πατέρα και από τον Υιό, και που σαν έργο Του έχει να φωτίζει το νου και να αναζωογονεί το πνεύμα του ανθρώπου.  Η υπόσταση του Πνεύματος είναι στον Ουρανό, αλλά και παντού, αλλά η επίδρασή Του είναι στις καρδιές των πιστών.  Αυτό είναι το ευλογημένο Πνεύμα που µας δίνει το άγιο χρίσμα (Α’ Ιωάννου 2:20).  Παρόλο που ο Χριστός είναι Εκείνος που έχει κερδίσει τη χάρη για µας, το Άγιο Πνεύμα την εφαρμόζει στη ζωή µας.  Παρόλο που ο Χριστός έκανε την εξαγορά, είναι το Άγιο Πνεύμα εκείνο που µας δίνει τη βεβαιότητα και µας σφραγίζει για την ημέρα της απολύτρωσης.  Έτσι, µέχρια τώρα μιλήσαμε και για τα τρία πρόσωπα.  Η Τριαδικότητα των προσώπων μπορεί να αποδειχθεί και από το Ματθαίο: 16.  «Και ο Ιησούς αφού βαπτίσθηκε ανέβηκε αμέσως από το νερό. Και να, ανοίχθηκαν σ’ αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι, και να έρχεται επάνω Του.  Και να, μια φωνή από τους ουρανούς, που έλεγε: Αυτός είναι ο Υιός µου ο αγαπητός».  Εδώ έχουμε τρία ονόματα που δίνονται στα τρία Πρόσωπα Εκείνος που μίλησε µε φωνή από τον Ουρανό ήταν ο θεός Πατέρας.   Εκείνος που βαπτίσθηκε στον Ιορδάνη ήταν ο θεός Υιός. Εκείνος που κατέβηκε µε τη μορφή του περιστεριού ήταν ο θεός το Άγιο Πνεύμα.  Έτσι, σας έδειξα την Τριαδικότητα στην οντότητά της, και την Τριαδικότητα των προσώπων.  

   Για αναίρεση Αυτό αντικρούει τους Ιουδαίους και τους Τούρκους, που πιστεύουν µόνο στο πρώτο πρόσωπο της θεότητας.  Αν αφαιρέσει κανείς τη διάκριση των προσώπων στην Τριάδα, τότε απορρίπτει όλο το έργο της λύτρωσης του ανθρώπου. Γιατί, αν ο θεός Πατέρας προσβλήθηκε από τον άνθρωπο λόγω αμαρτίας, πώς μπορεί να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη Του χωρίς μεσίτη;  Ο μεσίτης αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Οποίος είναι η ειρήνη µας. Κι αν ο Χριστός έχει πεθάνει και έχει χύσει το αίμα Του, πώς μπορεί το αίμα αυτό να φέρει αποτέλεσμα χωρίς τη μεσολάβηση του Αγίου Πνεύματος;  Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχουν τρία πρόσωπα στη θεότητα, η σωτηρία του ανθρώπου θα ήταν αδύνατη.  Αν δεν υπάρχει δεύτερο πρόσωπο στην Τριάδα, δεν υπάρχει λυτρωτής.  Κι αν δεν υπάρχει τρίτο πρόσωπο, δεν υπάρχει παράκλητος.  Έτσι η γέφυρα δια της οποίας πηγαίνουμε στον ουρανό καταρρέει.
   Για προτροπή.  Πίστεψε αυτή τη διδασκαλία της Τριαδικότητας των προσώπων στην ενότητα της ουσίας.  Η Τριαδικότητα είναι απλά αντικείμενο πίστης. Και η πιο βαθιά λογική ακόμα είναι πολύ μικρή για να βυθομετρήσει αυτό το μυστήριο.  Εκεί όμως όπου η λογική δεν μπορεί να προχωρήσει, υπάρχει η πίστη.  Υπάρχουν ορισμένες αλήθειες στη θρησκεία που μπορούν να αποδειχθούν µε τη λογική, όπως, λόγου χάρη, το ότι υπάρχει ένας θεός: η Τριαδικότητα όμως των προσώπων στην Ενότητα της ουσίας, είναι κάτι το υπερφυσικό, και θα πρέπει να το αποδεχτούμε µε την πίστη.  Αυτή η ιερή διδασκαλία δεν είναι εναντίον της λογικής, αλλά πάνω από αυτή.  Όλοι εκείνοι οι φωτισμένοι φιλόσοφοι, οι οποίοι μπόρεσαν να ανακαλύψουν τις αιτίες των πραγμάτων και να μιλήσουν για τη μεγαλειότητα και την επίδραση των άστρων, ή για τη φύση των ορυκτών, δεν θα μπορούσαν ποτέ, όσο βαθιά κι αν έψαχναν, να ανακαλύψουν το μυστήριο της Τριαδικότητας.  Αυτό είναι κάτι που προέρχεται από θεϊκή αποκάλυψη και θα πρέπει, απλά και τα ταπεινά να το δεχθούμε και να το πιστέψουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε καλοί Χριστιανοί, χωρίς τη βαθιά πίστη της Τριαδικότητας του θεού. Πώς θα μπορούσαμε, άλλωστε, να προσευχηθούμε στον θεό Πατέρα, αν δεν το κάναμε στο όνομα του Χριστού, και διαθέσου της βοήθειας του Αγίου Πνεύματος;  Αν υπάρχει, λοιπόν, ένας θεός σε τρία πρόσωπα, τότε θα πρέπει να δείχνουμε τον ανάλογο σεβασμό σ’ όλα τα πρόσωπα της Τριαδικότητας. Δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο ανώτερο ή κατώτερο στην Τριάδα.  Ο Πατέρας δεν είναι περισσότερο θεός απ’ ότι είναι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.  Υπάρχει μία σειρά και τάξη στη θεότητα, αλλά δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις. Το ένα πρόσωπο δεν έχει την πλειοψηφία ή την επιστασία των άλλων, γι’ αυτό και θα πρέπει να αποδίδουμε την ίδια λατρεία της καρδιάς µας σ’ όλα τα πρόσωπα. «Για να τιμούν όλοι τον Υιό, όπως τιμούν τον Πατέρα» (Ιωάννης 5:23).  Λάτρευε την Ενότητα στην τριαδικότητα.
   Υπάκουε όλα τα πρόσωπα στην ευλογημένη Τριάδα, γιατί όλα τα πρόσωπα είναι ο θεός!  Να προσεύχεσαι στον Πατέρα, στο όνομα του Υιού και να παίρνεις το Άγιο Πνεύμα.

                                                                                                                                              θωµάς Ουάτσον

 

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ: Τρια Πρόσωπα, αλλά Ενας Θεός

Tom Meador
bottom of page