top of page
APXIKH_edited.png
Free GospelTracts
Δωρεάν ελληνικά έντυπα ευαγγελίου
Δωρεάν ελληνικά έντυπα ευαγγελίου
TOM MEADOR
GRK-Faith-or-Workks-2.jpg
GRK-Faith-or-Workks_BACK.jpg
Can you know for sure that you will go to Heaven - Text

ΣΩΤΗΡΙΑ: ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Η ΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ;

   ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Πολλοί άνθρωποι, που είναι ειλικρινείς και έχουν καλές προθέσεις παρανοούν το δόγµα της σωτηρίας. Μερικοί κοροϊδευτικά θέτουν το ερώτηµα «Να σωθούµε, αλλά από η:» Ο Λόγος του θεού είναι η µόνη έγκυρη πηγή που δίνει απάντηση σε τέτοια ερωτήµατα. Να σωθούµε ή να γλιτώσουµε από τις αιώνιες φλόγες της Κόλασης που περιµένουν όλους τους απίστους. « ... όποιος, όµως, δεν πιστεύει, έχει ήδη κριθεί..» (Ιωάννης 3:18).  Ο θεός έχει ήδη προκαθορίσει ότι όσοι δεν πιστεύσουν στο δικό Του σχέδιο Σωτηρίας θα απορριφθούν από την παρουσία Του και θα ριχτούν στην Κόλαση µε το διάβολο.
  Ίσως να πεις ότι αυτό δεν είναι δίκαιο! Τι έκανα;  Δεν είµαι δα και τόσο κακός! Ίσως σύµφωνα µε τα κριτήριά µας ή µε τις απόψεις που διαµορφώσαµε µετά από συγκρίσεις που κάναµε ο ένας µε τον άλλον, να µην είµαστε πράγµατι τόσο κακοί. Ωστόσο, µε το µέτρο του θεού, που είναι η πλήρης αναµαρτησία, εσύ και εγώ είµαστε και οι δύο αµαρτωλοί. Η Βίβλος µας διδάσκει ότι όλοι οι άνθρωποι είµαστε αµαρτωλοί από την φύση µας. Τα σκυλιά δεν πετούν όπως τα πουλιά και τα πουλιά δεν κολυµπούν όπως τα Ψάρια. Είναι στη φύση ενός πουλιού να πετάει και παροµοίως του ψαριού να κολυµπάει ...  Ο άνθρωπος αµαρτάνει επειδή κληρονόµησε την αµαρτωλή φύση του Αδάµ. «Γι’ αυτό, όπως διαµέσου ενός ανθρώπου η αµαρτία µπήκε µέσα στον κόσµο, και µε την αµαρτία ο θάνατος, και µε τον τρόπο αυτό ο θάνατος πέρασε µέσα σε όλους τους ανθρώπους, για τον λόγο ότι όλοι σµάρτησαν» (Ρωµαίους 5:12).
  Τώρα το ερώτηµα που προκύπτει είναι «Πώς µπορούµε να σωθούµε από την κρίση του θεού:» Ο δεσµοφύλακας των Φιλίππων έκανε αυτήν την ερώτηση, και η απάντηση του Αποστόλου Παύλου ήταν σαφής «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό, και θα σωθείς, εσύ και η οικογένειά σου» (Πράξεις 16: 31). Ο Παύλος δεν παρουσίασε στο δεσµοφύλακα µια µακροσκελή λίστα από πράξεις πού έπρεπε να εκτελέσει, αλλά απλώς του είπε να εµπιστευθεί τον Ιησού Χριστό.  Εάν τα καλά µας έργα µπορούσαν να µας σώσουν, τότε δεν θα υπήρχε λόγος ο Κύριος Ιησούς Χριστός να υποφέρει και να πεθάνει επάνω στον σταυρό.  Αλλά και πάλι ο Λόγος του θεού έρχεται να µας υπενθυµίσει ότι « Ο Χριστός πέθανε γιά να σώσει τους αµαρτωλούς».
  Ολες οι καλές σου πράξεις ποτέ δεν θα µπορούσαν να πληρώσουν το χρέος των αµαρτιών σου επειδή «Ο µισθός της αµαρτίας είναι θάνατος, το χάρισµα, όµως, του θεού είναι αιώνια ζωή διαµέσου τού Ιησού Χριστού τού Κυρίου µας» (Ρωµαίους 6:23). Το να πιστεύεις στον Χριστό σηµαίνει να έχεις πλήρη εµπιστοσύνη στο Πρόσωπό Του. Η Βίβλος αναφέρει στην επιστολή του Ιακώβου 2:19 «Εσύ πιστεύεις ότι ο θεός είναι ένας, καλά κάνεις, και τα δαιµόνια πιστεύουν, και φρίττουν». Τέτοιου είδους πίστη ή η παραδοχή της ύπαρξης του θεού δεν είναι η σώζουσα πίστη που περικλείει τον όρο εµπιστοσύνη.
  Μπορεί να «πιστεύεις» ότι κάποιος άνθρωπος είναι ικανός να πιλοτάρει ένα αεροπλάνο γιατί τον είδες να το κάνει πολλές φορές στο αεροδρόµιο.  Ωστόσο, είναι ένα εντελώς άλλο θέµα να µπεις και να πετάξεις µε το αεροπλάνο του!  Μόνο τότε µπορούµε να µιλήσουµε για πλήρη εµπιστοσύνη στο πρόσωπο του πιλότου όταν ανήµποροι πια τοποθετούµε την ζωή µας στα χέρια του.
   Ο θρησκευόµενος έλληνας «πιστεύει» στο ιστορικό πρόσωπο του Χριστού αλλά, όπως ένας δύσπιστος θεατής στο αεροδρόµιο, αρνείται να εµπιστευθεί την ζωή του στα χέρια κάποιου άλλου. ο Ιησούς µας λέει, «Ελάτε σε Μένα ... », αλλά ο θρήσκος άνθρωπος επιµένει να εµπιστεύεται τις δικές του µεθόδους συµπεριφοράς για να τον οδηγήσουν στον Ουρανό. Οι δικοί του τρόποι απόκτησης της Αιώνιας ζωής φαίνονται καλύτεροι σ’ αυτόν παρά να στηριχτεί εντελώς στον Χριστό. «Υπάρχει οδός ήτις φαίνεται ορθή εις τον άνθρωπον, αλλά τα τέλη αυτής είναι οδοί θανάτου» (Παροιµίες 16:25).
  Οι ιεροτελεστίες της εκκλησίας και οι πράξεις καλοσύνης ίσως να φαίνονται ο δρόµος για της σωτηρίας, αλλά αυτό δεν ισχύει σύµφωνα µε τα λεγόµενα της Αγίας Γραφής.  Ο Ιησούς είπε «Εγώ είµαι ο δρόµος, και η αλήθεια, και η ζωή, κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα, παρά µόνον διαµέσου Εµού» (Ιωάννης 14:6).  Τι νοµίζεις για τον εαυτό σου;  Πιστεύεις και εµπιστεύεσαι τον Κύριο Ιησού;  Ελπίζω να αναγνωρίζεις ότι «Επειδή, κατά χάρη είστε σωσµένοι, διαµέσου της πίστης, και αυτό δεν είναι από σας, είναι δώρο θεού, όχι από έργα, ώστε να µη καυχηθεί κάποιος;» (Εφεσίους 2:8,9).  Αυτός είναι ο Λόγος του θεού!
   Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ο άνθρωπος έχει δυσκολία να δεχθεί το έλεος και τη συγχώρηση της αγάπης του θεού εντελώς δωρεάν δίχως να προσπαθήσει «να κάνει κάτι» για να κερδίσει την σωτηρία του.  « ... το χάρισµα, όµως, του θεού αιώνια ζωή διαµέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου µας;» (Ρωµαίους 6:23).
   Ωστόσο, εάν µια φωνή από τον Ουρανό µας έλεγε να διανύσουµε γονατιστά µία απόσταση δέκα χιλιοµέτρων ή να προσφέρουµε το ποσό των χιλίων ευρώ στην εκκλησία ή να κάνουµε µια χειρονακτική εργασία ή κάτι που να είναι χειροπιαστό, τότε εκατοµµύρια ανθρώπων θα έσπευδαν για να «ΚΑΝΟΥΝ» αυτές τις πράξεις για να αποκτήσουν την εύνοια του θεού. Η συµµετοχή µας σε τέτοιου είδους πράξεις για την απόκτηση της σωτηρίας είναι πιο ευκολονόητο για τον άνθρωπο παρά να την αποδεχθεί ως δώρο θεού! Η λογική του ανθρώπου τον εξαναγκάζει να κάνει έργα για να λάβει τη συγχώρεση του θεού, αλλά η λογική του είναι εντελώς αντιβιβλικός.
  Πράγµατι, η Αγία Γραφή µας δίνει την εντολή να κάνουµε καλά έργα, ΟΧΙ όµως για την απόκτηση της σωτηρίας αλλά για δύο άλλους λόγους. Πρώτον, « ... για να δουν τα καλά σας έργα, και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς (Ματθαίος 5:16). Τα καλά µας έργα είναι η εξωτερική απόδειξη της εσωτερική; αλλαγής που πραγµατοποιήθηκε στην καρδιά, τη συµπεριφορά και τη ζωή µας. Ο βασικός σκοπός των καλών µας έργων είναι να φέρουν δόξα στο Όνοµα του θεού καθώς οι άλλοι άνθρωποι γύρω µας βλέπουν σ’ εµάς την αλλαγµένη, την καινούργια µας ζωή που έχουµε µε τον Ιησού! Ο Απόστολος Παύλος µας λέει, «Επειδή, αγοραστήκατε µε τιµή, δοξάστε, λοιπόν, τον θεό µε το σώµα σας, και µε το πνεύµα σας, τα οποία είναι του θεού» (1 Κορινθίους 6:20).
  Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι ο Ζακχαίος άρχισε να κάνει καλά έργα ΜΕΤΑ την αναγέννησή του, «Και Ο Ζακχαίος, αφού σηκώθηκε όρθιος, είπε στον Κύριο: Δες τα µισά από τα υπάρχοντά µου, Κύριε, τα δίνω στους φτωχούς, και αν συκοφάντησα κάποιον σε κάτι, αποδίδω τετρσηλάσια» (Λουκάς 19:8). Δεν έκανε αυτές τις αγαθοεργίες για να κερδίσει τη σωτηρία, αλλά για να δοξάσει τον θεό και να εκφράσει τη χαρά και ευγνωµοσύνη του προς τον θεό. 
   Η αληθινή Βιβλική σωτηρία θα αλλάξει τον άνθρωπο ακριβώς τη χρονική στιγµή που αυτός γίνεται Χριστιανός. Ο Απόστολος Παύλος δέχθηκε τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό του Σωτήρα στο δρόµο προς την Δαµασκό (Πράξεις 9) και η ζωή του µεταµορφώθηκε εκείνη την ηµέρα. Έτσι αντί να καταδιώκει τον Χριστό, άρχισε να Τον δοξάζει! Κατά συνέπεια, δεν ήταν τα καλά έργα στη ζωή του Παύλου που του εξασφάλισαν µια θέση στον Ουρανό.  Η υποταγή και η πίστη του στον Χριστό σιγούρεψαν την µελλοντική του θέση στον Ουρανό.
   Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι δεν µπορούµε να σωθούµε επειδή είµαστε απλά καλοί ή ακολουθώντας τους εκκλησιαστικούς τύπους ή επειδή γεννηθήκαµε σ ‘ένα «χριστιανικό έθνοο»: Αλλά πρέπει να αναγεννηθούµε µε το Άγιο Πνεύµα κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή όταν γονυπετείς σκύψουµε το κεφάλι µας και την καρδιά µας µπροστά στον Παντοδύναµο θεό και επικαλεστούµε το Ονοµα του Χριστού για να σωθούµε. Η Σωτηρία είναι για όλους τους ανθρώπους! «Επειδή µε τέτοιον τρόπο αγάπησε ο θεός τον κόσµο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον µονογενή, για να µη χαθεί κανένας που πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή» (Ιωάννης 3:16).
  Δεύτερον, πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι αν και η σωτηρία δεν αποκτάται µε τα έργα, θα κερδίσουµε αιώνια βραβεία σύµφωνα µε την πιστότητα που δείξαµε στην υπηρεσία του θεού και στο θέληµά Του κατά την διάρκεια της ζωής µας. «Και δέστε, έρχοµαι γρήγορα, και ο µισθός µου είναι µαζί µου, για να αποδώσω σε κάθε έναν όπως θα είναι το έργο του» (Αποκάλυψη 22:12). «Αν το έργο κάποιου που οικοδόµησε µένει, θα πάρει µισθό, αν το έργο κάποιου κατακαεί, θα ζηµιωθεί, αυτός, όµως, θα σωθεί, αλλά µε τέτοιον τρόπο, σαν µέσα από φωτιά» (Α Κορινθίους 3:14). Παρατήρησε επίσης ότι µπορείς να σωθείς και να πάς στον Ουρανό µε λίγα ή δίχως βραβεία ζώντας απλά µια εγωκεντρική ζωή.
  Οφείλω επίσης να σε προειδοποιήσω ότι µπορεί να κάνεις καλά έργα, να µην καταλήξεις τελικά στον Ουρανό! «Πολλοί θα µου πουν κατά την ηµέρα εκείνη: Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαµε στο όνοµά Σου, και στο όνοµά Σου εκβάλαµε δαιµόνια, και στο όνοµά Σου κάναµε πολλά θαυµαστά έργα; Και, τότε, θα οµολογήσω σ’ αυτούς, ότι: Ποτέ δεν σας γνώρισα, φεύγετε από Μένα εσείς που εργάζεστε την ανοµία» (Ματθαίος 7:22,23). Η θλιβερή αλήθεια είναι ότι ο θεός θα απορρίψει πολλούς επειδή ποτέ δεν είχαν µια προσωπική επαφή µε Τον θεό σύµφωνα µε τους όρους Του. Τα καλά τους έργα τα αποκαλεί ανοµία γιατί αλαζονικά προσπαθούν να δικαιωθούν. Μπορείς να το κατανοήσεις αυτό;  Γιατί δεν έρχεσαι στον Σωτήρα Χριστό και να εµπιστευτείς το ολοκληρωµένο Του έργο στον σταυρό του Γολγοθά για να λάβεις την Σωτηρία. Οικοδόµησε τα βραβεία σου πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Ιησούς Χριστός! «Επειδή, ο Υιός τού ανθρώπου πρόκειται νάρθει µέσα στη δόξα τού Πατέρα του µαζί µε τους αγγέλους του, και τότε θα αποδώσει στον καθένα σύµφωνα µε την πράξη του» (Ματθαίος 16:27). Εµπιστεύσου τον Ιησού Χριστό σήµερα! Σκύψε το κεφάλι σου και προσευχήσου οµολογώντας όλες τις ανάγκες σου στον Ιησού Χριστό τώρα! «Επειδή, καθένας που θα επικαλεστεί το όνοµα του Κυρίου, θα σωθεί» (Ρωµαίους 10:13).
                                                                                                                                       Ο Θωμάς Μέντορας
Tom Meador
bottom of page