top of page
APXIKH_edited.png
Free GospelTracts
Δωρεάν ελληνικά φυλλάδια ευαγγελίου

Κάντε κλικ στην εικόνα για εκτυπώσιμο PDF

Δωρεάν ελληνικά φυλλάδια ευαγγελίου
Δωρεάν ελληνικά φυλλάδια ευαγγελίου
Δωρεάν ελληνικά φυλλάδια ευαγγελίου
IS JESUS COMING BACK SOON? -  text

ΤΙ  ΜΠΟΡΕΙΤΕ  ΝΑ   ΚΑΝΕΤΕ  ΣΤΗ  ΓΗ ;

   "Εγώ είµαι η άµπελος, εσείς τα κλήµατα· εκείνος που µένει ενωµένος µε Μένα, και Εγώ µαζί του, αυτός φέρνει πολύ καρπό• επειδή, χωρίς Εµένα δεν µπορείτε να κάνετε τίποτε" (Ιωάννης 15:5).


   Σήµερα όλος ο κόσµος, άντρες και γυναίκες, ψάχνουν να βρουν την ευτυχία, την ειρήνη, την ηρεµία κι επιθυµούν µια ιδανική ουτοπιστική κοινωνία.  Η κοινωνία µας είναι άνω κάτω σήµερα! Οι οικογένειες διαλύονται.  Τα παιδιά γίνονται όλο και πιο άγρια και απείθαρχα ...
Ακούστε µε προσεχτικά, παρακαλώ!  Το κυριότερο πρόβληµά µας σ'αυτό τον κόσµο είναι παγκόσµιο και δεν µπορεί να λυθεί από κανένα κυβερνητικό πρόγραµµα ή πολιτική υπόσχεση.  Όλα τα συστήµατα της κοινωνικής ζωής θα πρέπει ν'αναγνωρίσουν ότι ζούµε σ'ένα κόσµο αµαρτωλών.  Καθώς οι άνθρωποι συνεχίζουν τη ζωή τους προσπαθώντας να διορθωθούν οι ίδιοι και να διορθώσουν τον κόσµο, θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι, "Χωρίς τον Χριστό, δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτε".
                                                       “Χωρίς τον Χριστό, δεν µπορούµε να Δουµε”
  Γεννιόµαστε πνευµατικά τυφλοί. «Και ενώ αναχωρούσε, είδε έναν άνθρωπο τυφλό εκ γενετής.  Και οι µαθητές του τον ρώτησαν, λέγοντας: Ραββί, ποιος αµάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί τυφλός;  Ο Ιησούς αποκρίθηκε: Ούτε αυτός αµάρτησε ούτε οι γονείς του· αλλά, για να φανερωθούν τα έργα τού θεού σ’ αυτόν .... « (Ιωάννης 9: 1·3).  Παρατήρησες ότι ο τυφλός δεν έψαξε να βρει τον Ιησού, αλλά ο Ιησούς πέρασε από κοντά του.  Αυτός είναι ο Αρχηγός και ο Τελειωτής της πίστης µας!  Όταν αργότερα οι Φαρισαίοι άρχισαν να εξετάζουν τον άνθρωπο, αυτός απάντησε, « ... Κατά τούτο, µάλιστα, είναι το θαυµαστό, ότι εσείς δεν ξέρετε από πού είναι, και µου άνοιξε τα µάτια» (ωάννης 9:30).
Κι εµείς είµαστε τυφλοί εκ γενετής! ‘’Ο φυσικός άνθρωπος, όµως, δεν δέχεται αυτά που ανήκουν στο Πνεύµα τού θεού’ επειδή είναι σ’ αυτόν µωρία, και δεν µπορεί να τα γνωρίσει’ για τον λόγο ότι, ανακρίνονται µε πνευµατικό τρόπο» (Α’ Κορινθίους 2: 14).  Οι άνθρωποι δεν µπορούν να δουν την πνευµατική αλήθεια αν δεν κατοικεί µέσα τους ο Χριστός!
                                                      “Χωρίς τον Χριστό, δεν µπορούµε να Επιζήσουµε”
  «Όλα έγιναν διαµέσου αυτού· και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει» (Ιωάννης 1 :3).  Πίνουµε το νερό Του, δεν είναι δικό µας το νερό.  Αυτός στέλνει τη βροχή στους δίκαιους και στους άδικους ...  Οι καλοκαιρινές ξηρασίες κάνουν ακόµα και τους άθεου ς να προσεύχονται!  Δοξάζουµε τον θεό για τον αέρα Του που αναπνέουµε, κάθε ανάσα που παίρνουµε!  Τα νοσοκοµεία είναι γεµάτα σήµερα από ανθρώπους που δυσκολεύονται να αναπνεύσουν...  Ο αέρας που αναπνέουµε είναι δώρο του θεού.  Το φαγητό που βάζουµε στο τραπέζι µας έρχεται από τον Κύριό µας Ιησού Χριστό!  Εκείνος µας έχει ευλογήσει! «Το ξέρω, το ξέρω,» ίσως να λες, «αλλά εγώ έχω δουλέψει σκληρά για ν’αποκτήσω αυτά που έχω ... « Άκουσέ µε όµως προσεχτικά, αγαπητέ µου φίλε.  Χωρίς τον Χριστό, δεν µπορείς να κάνεις τίποτε!  Αν Εκείνος αποφασίσει να σ’ευλογήσει και να σου δώσει υγεία για να εργάζεσαι, ευχαρίστησέ Τον και δόξασέ Τον.  Μέσα σ’ένα λεπτό, όµως, η ζωή σου µπορεί ν’αλλάξει απότοµα, αν το θελήσει Εκείνος.  Μπορεί να χάσεις την υγεία σου, να χάσεις τη δουλειά σου, να χάσεις τα πάντα, ο θεός όµως είναι µακρόθυµος και γεµάτος έλεος...  Ανέχεται ακόµα κι εκείνους που Τον αγνοούν.
                                                        “Χωρίς τον Χριστό, δεν µπορείς να Υπηρετείς”
  Μήπως δεν µπορείς να το καταλάβεις αυτό;  Για να είσαι ένας υπηρέτης του Ιησού Χριστού θα πρέπει να αναγεννηθείς, να φορέσεις το ένδυµα της δικαιοσύνης Του.  «Και όλη η δικαιοσύνη µας είναι σαν ένα ρυπαρό ιµάτιο» (Ησαίας 64:6).  Αν βάλω µια πράσινη στρατιωτική φόρµα και φορέσω στρατιωτικές µπότες, αυτό δε σηµαίνει ότι µπορούν να µου επιτρέψουν να υπηρετήσω στο στρατό.  Πρώτα θα πρέπει να καταταγώ και να εκπαιδευτώ για να γίνω ένας καλός στρατιώτης.  Μπορείς να φοράς το ένδυµα της θρησκείας, να έχεις βαιιτιοτεί σαν µωρό παιδί, αυτό όµως δεν σε κάνει παιδί του θεού.  Πρώτα θα πρέπει να γραφτείς στο Βιβλίο του Ουρανού, να οµολογήσεις ότι είσαι αµαρτωλός και να ζητήσεις απ’τον Χριστό να σε συγχωρήσει και να έρθει µέσ’στην καρδιά σου!  ‘Όπως το κλήµα δεν µπορεί να φέρει καρπό από µόνο του, αν δεν µείνει ενωµένο µε την άµπελο, έτσι κι εσείς, αν δεν µείνετε ενωµένοι µαζί Μου».  Χωρίς τον Χριστό, δεν µπορείς να φέρεις καρπό, δεν µπορείς να Τον υπηρετήσεις.
                                                            “Χωρίς τον Χριστό, δεν έχουμε Σωτήρα”
  «Και δεν υπάρχει διαµέσου κανενός άλλου η σωτηρία · επειδή, ούτε άλλο όνοµα είναι δοσµένο κάτω από τον ουρανό ανάµεσα στους ανθρώπους, διαµέσου του οποίου πρέπει να σωθούµε» (Πράξεις 4:12).  Καµµιά θρησκεία δεν σώζει, µόνον ο Χριστός σώζει! Καµµιά εκκλησία δεν σώζει, µόνον ο Χριστός σώζει!  Κανένας ιερέας δεν σώζει, µόνον ο Χριστός σώζει! Επειδή, «καθένας που θα επικαλεστεί το όνοµα του Κυρίου, θα σωθεί» (Ρωµαίους 10:13). Κάλεσε λοιπόν τον Χριστό σήµερα, τώρα, και θα σωθείς!

                                                                                                                                          Ο Θωμάς Μέντορας

Tom Meador
bottom of page